ประเภทธุรกิจ

ทั้งชนิดข้าวเก่าและข้าวใหม่ ข้าวหอมมะลิแท้ยโสธร ตรานกทาคู่ หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมมะลิ 100% หุงขึ้นหม้อ ข้าวเม็ดสวย  ข้าวหอมมะลิยโสธรแท้ 100% ตรานกทาคู่ ข้าวถังหอมมะลิยโสธร 48กก., ข้าวถุงหอมมะลิยโสธร บรรจุถุง 15กก., บรรจุถุง 5กก., บรรจุถุง 1 กก.

รับซื้อข้าวเปลือกและจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิตราศรีสุรินทร์

จำหน่ายข้าวสาร ค้าส่ง โรงสีข้าว, โรงสีข้าวอุตรดิตถ์

จำหน่ายข้าวสาร ค้าส่ง โรงสีข้าว, โรงสีข้าวอุตรดิตถ์

รับซื้อและจำหน่าย ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสารตราห่านฟ้า และรำข้าว รับจำนำข้าวเปลือก

โรงสีข้าว ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำหน่ายข้าว ตราดอกบัว ทั้งปลีกและส่ง ทั่วประเทศ ข้าวโรงสี บัวใหญ่ ข้าวโรงสี นครราชสีมา ข้าวโรงสีโคราช โรงสีไฟตงฮั้วบัวใหญ่

รับซื้อข้าวเปลือกและจำหน่ายข้าวสาร ราคาเป็นกันเอง พร้อมจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์สีข้าว-ข้าวเหนียว ข้าวสวย ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่

รับซื้อ ผลิต จำหน่าย ข้าวเปลือก ข้าวสาร ถั่วเขียว และอื่นๆ จำหน่าย ปุ๋ย ยา เครื่องมือการเกษตร รับจ้างบรรทุกสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

รับซื้อ-ขาย ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวท่อน ข้าวปลาย เพชรบูรณ์ รำอ่อน-หยาบ เพชรบูรณ์ คุณภาพดี

โรงสีข้าว จำหน่ายข้าวสาร รำ แกลบ ปลายข้าว รับซื้อข้าวเปลือกในจังหวัดสุรินทร์