ประเภทธุรกิจ

ไฟเบอร์กลาส

ผลิตไฟเบอร์กลาส, รับทำเป็นออเดอร์

ผู้ผลิตสินค้าตกแต่งด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส

ผลิตหลังคาไฟเบอร์กล๊าส