ประเภทธุรกิจ

โมเดลอาหาร หุ่นจำลองอาหาร

ผลิตและสั่งทำโมเดลอาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลูกชิ้น, เครื่องดื่ม, ติ่มซำ, ผัก, ผลไม้, เครปญี่ปุ่น และอื่น ๆ เช่น ฟันปลอม, สื่อการสอน ฯลฯ

จำหน่ายโมเดลอาหาร, ผักผลไม้ปลอม