ประเภทธุรกิจ

โต๊ะหมู่บูชา, หิ้งพระ, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตจากไม้สักทอง

จำหน่ายโต๊ะ, เก้าอี้นักเรียน

จำหน่ายโต๊ะปูผ้าสำหรับโรงงาน

โต๊ะพับ

เปิดโต๊ะสนุ๊ก