ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง และ จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) certified iso9001:2008 ceeaning-solution alcohol deb 96.100 i.p.a. methanol acetone mek. thinner tolvene hexane & solvent แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สำหรับอุตสาหกรรม ทำความสะอาด ส่วนผสมในการผลิต

บริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้น และกากน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง และ จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) CERTIFIED ISO9001:2008 CEEANING-SOLUTION ALCOHOL DEB 96.100 I.P.A. METHANOL ACETONE MEK. THINNER TOLVENE HEXANE & SOLVENT แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สำหรับอุตสาหกรรม ทำความสะอาด ส่วนผสมในการผลิต

ผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง และ จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) CERTIFIED ISO9001:2008 CEEANING-SOLUTION ALCOHOL DEB 96.100 I.P.A. METHANOL ACETONE MEK. THINNER TOLVENE HEXANE & SOLVENT แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สำหรับอุตสาหกรรม ทำความสะอาด ส่วนผสมในการผลิต

บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด บริษัทประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงกลั่นปิโตเลียม ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและพืช เพื่อการส่งออก ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 100,000 ลิตรต่อวัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีที่สุด บริษัทตั้งอยู่ในหนองละลอก

ผู้ผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เอธิล แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์แข็ง แปลงสภาพ 90% Denatured Ethanol 95% Alcoh, Ethyl และเคมีสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

- จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แปลงสภาพ 95% นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยม- ผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ

จำหน่ายแอลกอฮอล์ 95%, เอทานอล, เมทานอล, รับสั่งถ่านหินลิกไนท์ขั้นต่ำ 6000ตัน, จำหน่ายสแลกจากเตาหลอมเหล็กจำนวนห้าแสนตันไม่ขายปลีก, จำหน่ายตลับลูกปืนราคาส่งทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตแอลกอฮอล์

จำหน่ายแอลกอฮอลล์แปรสภาพ