ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายชั้นเหล็กฉาก, เหล็กฉากเจาะรูและอุปกรณ์, เครื่องมือก่อสร้าง สี ,ไฟฟ้า, ประปา

ผลิตเหล็กนำขึ้นรูป

นำเข้าและจัดจำหน่ายปลีกส่งสินค้าประเภทเหล็กสำหรับงานเย็น (Cold work) งานร้อน (Hot work) เหล็กไฮสปีด (High speed) งานแม่พิมพ์ฉีด (Injection) งานปั้ม (Blanking) งานแม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Mould) ทุกชนิด ...

ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ชั้นเหล็กฉากเจาะรู พร้อม ไม้อัดยาง

ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู