ประเภทธุรกิจ

รับตัดชุดครุยต่างประเทศและตามออร์เดอร์ที่สั่ง เช่าเสื้อครุย เช่าชุดครุยรับปริญญา รับสั่งตัด ชุดสูท ชุดครุยทุกสถาบัน ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ชุดครุยบัณฑิต ชุดครุยมหาบัณฑิต ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต แบบคุรยตามมาตรฐานข้อกำหนดของสถาบัน ฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าปราณีต โดยช่างชำนาญ ด้วยประสบการณ์มากกว่า

รับตัด-เช่าชุดโชว์, ชุดคาบาเร่ต์, ชุดเชียร์ลีดเดอร์, ชุดแดนเซอร์, ชุดแฟนซี แต่งหน้า ทำผม สอนเต้น

ให้เช่า-สั่งตัด ชุดครุยปริญญาทุกสถาบัน สูทสากล ชุดข้าราชการ ขายชุดครุย ขายชุดรับปริญญา ขายสูทรับปริญญา ให้เช่าชุดครุย สั่งตัดชุดครุย เช่าชุดสูท เช่าชุดรับปริญญา เสื้อรับปริญญา ชุดครุยทุกสถาบัน ชุดครุยปริญญาทุกสถาบัน สูทสากล ชุดสูท ชุดสูทรับปริญญา สูททุกสถาบัน ชุดข้าราชการ ให้เช่าชุดข้าราชการ ขายชุดข้าราชการ