ประเภทธุรกิจ

เปิดสอนแต่งเพลงคอร์สพื้นฐานและรับแต่งเพลงให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ