ประเภทธุรกิจ

ขายเมล็ดพันธุ์, ต้นกล้าและหัวพืช

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าและรับซื้อพืชไร่

เมล็ดพันธุ์พืช พลาสติกคลุมต้นกล้า

เพาะพันธุ์และจำหน่ายกล้าไม้หอม(ไม้กฤษณา) มีทั้งต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ หม้อต้ม สารกระตุ้น

ศูนย์รวมเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร อาหารเสริม ปุ๋ยน้ำ สำหรับพืชคุณภาพ ขายปลีก ขายส่ง ราคาถูก พร้อมบริการจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ถั่ว ข้าวโพด อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์โรงเรือน ถาดหลุม วัสดุปลูก อาหารพืช อาการเห็ด ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช ต้นกล้าพันธุ์ดี สารกำจัดแมลงชีวภาพ ผักและผลไม้สด

จำหน่ายแคคตัสหลากหลายสายพันธุ์ แคคตัส กระบองเพชร ยิมโนเพาะเมล็ด บริการจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แคคตัส กระบองเพชร ยิมโนเพาะเมล็ด เมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จำหน่ายดินเพาะเมล็ด

ผลิตและจำหน่ายกล้าข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีกระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ควบคุมดูแลโดยเกษตรกรฝีมือดี ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน ขายปลีกและขายส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว "กล้าแกร่ง" ทุกกระสอบ สินค้าดี มีคุณภาพ คุ้มราคา แน่นอน

จำหน่ายเมล็ดพืช,ต้นกล้า

เมล็ดพันธ์, ต้นกล้า

จำหน่ายเมล็ดพันธ์, ต้นกล้า