ประเภทธุรกิจ

ตู้โชว์, ตู้ไม้, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้กับข้าวฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอนิเจอร์

จำหน่ายเครื่องครัวเรือนที่เป็นพลาสติก

เฟอร์นิเจอร์