ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเบ้าหลอม ทอง อลูมินเนียม ทองเหลืองนำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่น ยี่ห้อตรา ลูกโลก บริการรับส่งถึงที่ทั้ง กรุงเทพและต่างจังหวัด

นำเข้าและจำหน่ายเบ้าหลอมโลหะ