ประเภทธุรกิจ

bed เตียงพับโซฟา hiden bed & sofa, เตียงพับโต๊ะทำงาน wallbed & table, เตียงพับสองชั้นและเตียงพับมาตรฐาน bunkbed & standard bed, ตู้เก็บของ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวตามสั่ง

บริการจำน่ายเตียงเพื่อสุขภาพ และเป็นศุนย์ซ่อมเตียงเพื่อสุขภาพ

Bed เตียงพับโซฟา Hiden Bed & Sofa, เตียงพับโต๊ะทำงาน Wallbed & Table, เตียงพับสองชั้นและเตียงพับมาตรฐาน Bunkbed & Standard Bed, ตู้เก็บของ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวตามสั่ง

ผลิจและจำหน่ายเตรียง

ผู้ผลิตเตียงเหล็กสำหรับหอพักและโรงงาน รับผลิตโต๊ะเรียน-โต๊ะอาหาร สำหรับโรงงานและโรงเรียน