ประเภทธุรกิจ

รับชำระเงินและการเติมเงินออนไลน์

รับชำระค่าไฟฟ้า

เคาน์เตอร์เซอร์วิสและรับ-ส่ง พัสดุ

ตัวแทนจดมิเตอร์การไฟฟ้า และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

บริการรับชำระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ,ค่าโทรศัพท์

บริการรับ-ส่งโอนเงินหรือรับชำระเงิน, แบบออนไลน์

บริการงานไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส รับส่งธณาณัติ, พัสดุภายในประเทศและต่างประเทศ แฟกซ์ใน-ต่างประเทศ