ประเภทธุรกิจ

บริการลงยาสีเครื่องประดับ เงิน, โลโก้ของแบรนด์เนม

ผลิตและจำหน่ายเครื่องลงยาสี เครื่องถม เครื่องประดับมุก เครื่องเงิน เครื่องบรอนซ์

บริการเคลือบยูวีสิ่งพิมพ์

ผลิตและจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์

จำหน่ายและรับทำเครื่องเบญจรงค์

จำหน่ายเครื่องเบญจรงค์

ภาชนะเคลือบ

เขียนลายเครื่องเบญจรงค์