ประเภทธุรกิจ

นำเข้าอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม

จำหน่ายพร้อมบริการติดตั้งเครื่องและบริการหลังการขาย

ประกอบกิจการซื้อ-ขาย บริการเกี่ยวกับ อุปกรณ์วิศวกรรม

เครื่องมือวิศวกร