ประเภทธุรกิจ

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

เกมส์ออนไลน์

เติมเงินเกมออนไลน์, เติม Facebook Credit

ผู้นำเข้าเกมส์ออนไลน์

บริการเกมออนไลน์ เกม Mirror War, Game Portal MEGAGAME

อุปกรณ์เล่มเกมส์

บริการเกมส์ออนไลท์

จำหน่ายเครื่องเล่นเกมส์

จำหน่ายเกมส์คอมพิวเตอร์ และเกมส์ออนไลน์

นำเข้าเกมออนไลน์, ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเล่นเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต