ประเภทธุรกิจ

ระบบปฏิบัติHarmony OS ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รองรับการทำงานกับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์หลากประเภท ใช้เป็น OS ในโทรศัพท์มือถือ Huawei, Honor, ใช้เป็น OS กับคอมพิวเตอร์ และใช้เป็น OS ของระบบ IoT ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องมีควำมปลอดภัย ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์การใช้งานจากสิ่งต่างๆ

จำหน่าย-ซ่อม วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย รับติดตั้งระบบสื่อสารราชการ วางระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย จำหน่ายติดตั้ง กล้องวงจรปิด

จำหน่าย,ซ่อม,ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเครื่องส่งต่างๆ, อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จำหน่ายอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ, เครื่องมือสื่อสาร, สัญญาณกันขโมย

ระบบปฏิบัติHarmony OS ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รองรับการทำงานกับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์หลากประเภท ใช้เป็น OS ในโทรศัพท์มือถือ Huawei, Honor, ใช้เป็น OS กับคอมพิวเตอร์ และใช้เป็น OS ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัย ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์การใช้งานจากสิ่งต่างๆ ที่อัจฉริยะ ซึ่ง IoT เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะมาช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารด้วยเสียงผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต (VoIP) บริการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต

ติดตั้งเคเบิ้ลใต้น้ำ

นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

เครื่อมือสื่อสาร ขายเครื่องส่งออก, วิทยุ