ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ เรือ/ เครื่องบินบังคับ, จำหน่ายอุปกรณ์ RC ทุกชนิด

ผลิตเครื่องบินเล็ก

นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่เครื่องบิน

จำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่อากาศยาน เครื่องยนต์อากาศ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบิน รวมทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องบิน

จำหน่ายอะไหล่อากาศยาน

นำเข้าอะไหล่เครื่องบิน

จำหน่ายอุปกรณ์การบิน,อะไหล่ฮ.

ให้บริการด้านการบิน