ประเภทธุรกิจ

เครื่องมือควบคุม (controller) ระบบการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือขบวนการต่างๆ ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบเวลาจริง หมายถึงการตอบสนองทันที เช่น ระบบ sensor ที่ส่งข้อมูลให้เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถวัดควบคุม เช่น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ph

ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์ เคมีสำหรับอาหารและอาหาร เคมีสำหรับเครื่องสำอาง

สะดืออ่างและตัวดักกลิ่น ตัวดักตะกอน ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊สสำหรับโต๊ะปฏิบัติการ, laboratory fitting แผ่น top สำหรับโต๊ะปฏิบัติการ, แผ่นปูโต๊ะอีพ็อกซี่ epoxy work top, แผ่นคอมแพ็ค compact laminate work top, phenolic resin work top, sirena work top, โถดูดความชื้น, ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ, auto desiccators, dry cabinet, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องแลป

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์ จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์, เครื่องแก้ว, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องใช้ทดลอง ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและงานชันสูตร ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

จำหน่าย ซ่อม ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปในห้องแล็บและงานควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น เครื่องชั่ง ตู้อบ เตาเผา อ่างควบคุมอุณหภูมิ รับแก้ไขดัดแปลง(Modify)ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่นระบบควบคุมความเร็ว รับซ่อม จำหน่าย งานโมดิฟาย

เครื่องชั่งในห้องแลป เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องชั่งทุกประเภทในอุตสาหกรรม สินค้าทุกตัวได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ วิเคราะห์ของเหลวแบบออนไลน์ - pH/ORP, C02 Analyzer - Conductivity Resistivity - Oxygen Gas, Dissolved Oxygen INGOLD/THORNTON - Turbidity