ประเภทธุรกิจ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil)และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ตู้แช่ และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil)และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ตู้แช่ และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ