ประเภทธุรกิจ

กระป๋อง

กระป๋อง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ผลิตกระป๋อง

เครื่องทำกระป๋อง Packaging