ประเภทธุรกิจ

กระป๋อง

ผลิตกระป๋อง

กระป๋อง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

เครื่องทำกระป๋อง Packaging