ประเภทธุรกิจ

โรงกลึง

เครื่องมือทำเกลียว

รับจ้างทำเกลียวเส้นด้าย

รับตีเกลียวและผลิตเกี่ยวกับเส้นด้าย