ประเภทธุรกิจ

, alfa , spare part plate heat exchanger , phe , ซ่อมบำรุงเครื่องแลกเปลื่ยนความร้อน ลาดพร้าว , รับซ่อมเครื่องความร้อน ลาดพร้าว , รับซ่อมเครื่องความร้อน , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทุกอาการ , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ราคาถูก , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

, alfa , spare part plate heat exchanger , phe , ซ่อมบำรุงเครื่องแลกเปลื่ยนความร้อน ลาดพร้าว , รับซ่อมเครื่องความร้อน ลาดพร้าว , รับซ่อมเครื่องความร้อน , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทุกอาการ , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ราคาถูก , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

รับปรึกษา ออกแบบ ประกอบ เครื่องอบแห้งหลายชนิด เช่น เตาอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ตู้อบแห้ง เครื่องอบแห้ง Chamber, Drum & Conveyor Dryers W / Hot Air Jet, Infra or Violet.

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, Plate Heat Exchanger, ปะเก็น, gaskets, Sondex Ais, Heat Exchanger

จำหน่ายสินค้าเข้าจากต่างประเทศ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

จำหน่าย ขาย บำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

จำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม

จำหน่ายและบริการเช่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate heat exchanger) เคมีล้างตะกรัน อะไหล่ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate heat ... (Genuine)

ติดตั้ง จำหน่าย บริการเครื่องระบาย ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องปั๊มน้ำ

จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน