ประเภทธุรกิจ

เครื่องช่วยฟัง เครื่องตรวจการได้ยิน บริการตรวจการได้ยิน ฝึกพูด

หูตึง ได้ยินไม่ชัด มีเสียงดังในหูแก้ไขได้ ตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู ถ่านเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ ปลาสาทหูเทียม มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา รักษาผู้มีปัญหาหู การได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม Hearing Loss

หูตึง ได้ยินไม่ชัด มีเสียงดังในหูแก้ไขได้ ตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู ถ่านเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ ปลาสาทหูเทียม มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา รักษาผู้มีปัญหาหู การได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม Hearing Loss

จำหน่าย เครื่องช่วยฟัง, อุดกันน้ำ,กันเสียง, แบบพิมพ์หู, อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังทุกชนิด จำหน่ายถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับคนหูหนวก, หูตึง, หูไม่ค่อยได้ยิน, บริการซ่อมเครื่องช่วยฟัง

จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง,เครื่องตรวจการได้ยิน,บริการตรวจการได้ยิน

เครื่องช่วยฟัง และ ร้านขายยาทั่วไป

จำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์

นำเข้า-จำหน่าย เครื่องช่วยฟัง, ประสาทหูเทียม, ศูนย์บริการ

จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง