ประเภทธุรกิจ

รับซ่อมและจำหน่าย-เครื่องจักรไอน้ำ

รับซื้อ-ขายบอยเลอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ

จำหน่าย และบริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไอน้ำ ทุกชนิด

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ