ประเภทธุรกิจ

ประกอบรองเท้า

พื้นรองเท้า

ผลิตบล็อคมีด

ขายเครื่องจักร เครื่องเคลือบ

ผลิตหน้าผ้ารองเท้า