ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจสายปิโตรเคมี โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมฟีนอล อะซีโตนและบีพีเอ บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก

บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติอินเดีย ได้การรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 และ 18001 : 2007 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตสารทำเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี สารคลอริเนเต็ด พาราฟิน (Chlorinated Paraffin) ใช้ในอุตสาหกรรม พลาสติก บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกมาบตาพุด

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตและจำหน่าย สารฟีนอล, อะซีโทน และบีพีเอ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สเปรย์อุตสาหกรรมทุกชนิด จารบีทุกชนิด น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด, เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการฟอกย้อมผ้า สิ่งทอ