ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์การดับเพลิง รับเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง

เคมีดับเพลิง

จำหน่ายเครื่องดับเพลิง, กู้ภัย