ประเภทธุรกิจ

ผลิตเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัย,เข็มขัดพยุงหลัง,รองเท้าเหล็ก,ถุงมือ-ถุงเท้าหนัง หมวกเซฟตี้,ถุงมือกันไฟ เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์เซฟตี้

ผลิตและจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ล็อคฉุกเฉิน ในเขตบางปะกง ชุดถุงลมนิรภัยและชุดพวงมาลัยรถยนต์ ผลิตเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และ พวงมาลัย สำหรับรถยนต์ เครื่องมือใช้ฉุกเฉินในรถยนต์ เพื่อให้ออกจากรถได้อย่างรวดเร็ว กรณีติดอยู่ในรถ เปิดดำเนินงานมากว่า 20 ปี ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพและมาตรฐาน