ประเภทธุรกิจ

งานโลหะกลึง, รับต่อเรือ-แก้ไข-ดัดแปลง รับต่อเรือขุดทราย, เรือขุดแร่, เรือเหมืองแร่, อุปกรณ์เรือแทนเจาะ, เรือดูดแร่, เรือหลัก, เรือลากจูง เรือกเหล็ก ทุกชนิด ทุกขนาด รับปรึกษาและออกแบบ เกี่ยวกับระบบเรือไฮโดรลิกเรือ โดยช่างผู้ชำนาญ

อู่ซ่อมเรือ, อู่ต่อเรือ

ขายเรือไฟเบอร์กลาส ขายเรือสปีดโบ๊ตไฟเบอร์กลาส

ขาค้ำ ขาค้ำเรือ ตู้เย็น แอร์ สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส ทำสี ระบบห้องน้ำ ซ่อมเครื่องเรือ ซ่อมเพลาใบจักร, สีกันเพรียง, ซ่อมเรือยาง

อู่ต่อเรือ ซ่อมเรือทุกประเภท

ซ่อมเรือทุกชนิด

อู่ซ่อม จำหน่ายเรือ

คานเรือซ่อมเรือ

ท่าเรือรับส่งผู้โดยสาร