ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดนมวัว เครื่องรีดนมแพะ และ อุปกรณ์เกี่ยวกับฟาร์มโคนม

ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์รีดนมวัว

สหกรณ์โคนม