ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องหนัง อะไหล่กระเป๋า อะไหล่รองเท้า อะไหล่เข็มขัด อุปกรณ์เครื่องหนัง อุปกรณ์กระเป๋า อุปกรณ์รองเท้า อุปกรณ์เข็มขัด หัวเข็มขัด กระดุมโลหะ หางซิป จี้หัวห้อยกระเป๋า จี้หัวห้อยรองเท้า โซ่โลหะ โซ่หูกระเป๋า อุปกรณ์ปรับสาย รับออกแบบและผลิตอะไหล่เครื่องหนังตามออเดอร์