ประเภทธุรกิจ

เครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์เหมืองแร่

เครื่องจักรเกี่ยวกับเหมืองแร่

จำหน่ายอุปกรณ์เหมืองแร่

นำเข้าเครื่องจักร โรงโม่

จำหน่ายเครื่องมือทำเหมืองแร่

(FITAN SCREENINCLINED VIBRATING SCREEN) จำหน่ายลูกกลิ้ง ลำเลียง และอุปกรณ์งานลำเลียง, เครื่องลำเลียงชนิดลูกกลิ้ง, เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน, เครื่องลำเลียงชนิดต่างๆ

รับจ้างทำอุปกรณ์และเครื่องมือร่อนแร่

จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวกับแร่