ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายน้ำยาเคมีภัณฑ์ และผลิตอุปกรณ์ ที่ใช้ในงาานจัดเลี้ยงตามโรงแรมทั่วไป

รับจัดโต๊ะจีนในงานพิธีต่าง ๆ , สั่งโต๊ะจีนวันนี้ แถมฟรี ดนตรีพร้อมแดนเซอร์และนักร้อง-ดอกไม้สด-มาลัย-สมุดป้ายชื่น และ น้ำแข็งฟรีตลอดงาน

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับจัดอาหาร

Sorry, we can't find อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับจัดอาหาร in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.