ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร food machine, ตู้อบ, ซ่อมบำรุงและติดตั้ง เครื่อง และจัดหาเครื่องจักรมือ 2 เป็นผู้แทนจำหน่าย ยี่ห้อ mauting, pa packing automation, am2c