ประเภทธุรกิจ

ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแอลกอฮอล์แข็งฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของประชาชน ฟอร์โน่ แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง มอก.950-2547 ใบอนุญาตเลขที่ (3) ท 825-26/950 นวัตกรรมล่าสุด แอลกอฮอล์แข็งฯ.ที่คุณสมบัติสูงที่สุด แต่ราคาต่ำที่สุด ไม่หลอมเหลวขณะติดไฟ จึงไม่ต้องบรรจุในถ้วย มี

ชา Ranfer, ชา Stessen, ชาลิปตัน, สินค้าแผนกครัว, น้ำมันอุ่นอาหาร,