ประเภทธุรกิจ

เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม หล่อหลอมโลหะ

โรงหล่อโลหะ รับหล่อทองเหลืองธรรมดา งานทองเหลืองหล่อ ทองเหลืองบรอนซ์หล่อ หล่อทองเหลืองเนื้อแข็ง hbsc หล่อทองเหลืองเนื้อเขียว ybsc หล่อทองเหลืองบรอนซ์ bc2, bc3 และ bc6 หล่อชิ้นงานทองเหลืองเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องปั๊มลม อะไหล่ดับเพลิง อะไหล่เครื่องจักรกล อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่วาล์ว

รับหล่อโลหะทุกชนิด เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว งานฉีด งานแบบและงานกลึงทุกชนิด งานด่วน

ขายเหล็กที่ใช้แล้วต่อโรงงานหล่อเพื่อไปทำเหล็กใหม่

จำหน่ายวัสดุทนไฟ สารเคลือบแบบ (Coating) สินค้าสินเปลือง (Specialty and Auxiliary Products) เตาหลอมโลหะ และ เตาเผาอบแบบต่างๆ ( Melting and Heating Furnace อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงเตาหลอมและการติดตั้งวัสดุทนไฟ

หล่อเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม

โรงกลึง โรงหล่อ

โรงหล่อโลหะ

รับหล่อโลหะ