ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายจาระบีอาหาร, น้ำมันหล่อลื่น

จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น

ซื้อมา-ขายไป เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

ซื้อมา-ขายไป เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม