ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมทั้งหมด

ผู้ผลิต ส่งออกและจัดจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์ ผลิตและจำหน่าย เครื่องมือแพทย์และหลอดแก้วทางวิทยาศาสตร์(ยกเว้นทันตกรรม),หลอดฉีดยาแก้ว

ผู้ผลิตและส่งออกวัสดุทางการแพทย์ เหล็กดัดฟัน

ผู้ผลิตวัสดุทางการแพทย์ ฟันปลอม,ที่จัดฟัน

ผู้จำหน่ายวัสดุและเครื่องมือทันตกรรม อุปกรณ์ทันตกรรม เครื่องมือแปลทันตกรรม เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ วัสดุ-อุปกรณ์ ทางเทคนิคการแพทย์,ศัลยกรรม และคลินิกสกิน,สัตว์แพทย์ ทั่วประเทศ จำหน่ายสินค้าที่ใช้ในคลินิกและทางโรงพยาบาลทั้งหมดทั่วประเทศ

ผู้ผลิตและส่งออกวัสดุทางการแพทย์ ฟันปลอม,คลินิกทันตกรรม,บริการห้องแล็บ

มีนำ พรเพ็ญ Meenum Pornphen นำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ทำฟัน , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุทำฟัน และ เครื่องมือทันตกรรม ,มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทันตกรรม มีนำ พรเพ็ญ ขายอุปกรณ์ทำฟัน เครื่องมือแลปทันตกรรม เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ , มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทำฟันปลอม วัสดุทำฟันปลอม วัสดุพิมพ์ปาก ทำฟันปลอม , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุ-อุปกรณ์ทันตกรรมทุกชนิด

 จัดฟัน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง และ จัดฟันแบบใส 2.  ผ่าฟันคุด เทคนิคปลอดเชื้อ และยาระงับปวดที่มีประสิทธิภาพ 3.  รักษารากฟัน ด้วยเครื่อง rotary และ ระบบเอ็กซเรย์ไร้สาย 4.  ครอบฟัน กระเบื้องล้วน โลหะผสมทอง... 5.  วีเนียร์ ปิดฟันห่างฟันดำด้วย เซรามิค หรือ คอมโพสิต 6.

ผู้ผลิตและส่งออกวัสดุทางการแพทย์ ฟันปลอม

EXPORT DENTAL LAB WORK , STATE OF THE ART TECHNOLOGY, 5 AXIS CAD / CAM, 3D TECHNOLOGY