ประเภทธุรกิจ

ขายปลีกอะไหล่รถยนต์ในราคาขายส่ง อะไหล่ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เช่น ชุดยกเครื่อง ปั๊มน้ำ สายพาน / อะไหล่ที่เกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ถังน้ำมัน สายคันเร่ง สายไมค์ / อะไหล่ที่เกี่ยวกับการส่งกำลัง เช่น จานครัท ยางครัท กระบอกครัท ลูกปืน ซีล / อะไหล่ที่เกี่ยวกับเบรค เช่น หม้อลมเบรค ผ้าเบรค

  ซ่อมชุดส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเผาของโรงไฟฟ้าชีวมวล อาทิชุดต้นกำลัง (powerunit)     - ชุดวาล์ว danfoss ชุดวาว์ว hawe     - ชุดกระบอกไฮดรอลิคส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเผา 4.

ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงแก๊ส, น้ำมัน งานขายและบริการ เกี่ยวกับระบบการเผาไหม้ AICHI TURBINE GAS FLOW METER, REGULATOR - AMERICAN REGULATOR OPSO, NATURAL GAS - ANTUNES GAS PRESSUSRE SWITCH - ASCO DIAPHRAGM GAS SOLINOID VALVE - AUBURN FLAME ROD, IGNITION PLUG - BALL VALVE KITZ, VENT VALVE

ระบบใช้น้ำมันดีเซลระบบใช้ไฟฟ้า once through boiler type, จำหน่ายและให้เช่า หม้อต้มน้ำมันร้อน ฮอทออยบอยเลอร์ หม้อน้ำดาวเทอม hot oil boiler dowtherm ,thai process steam รับเหมางานวิศวกรรมบอยเลอร์(boiler), ออกแบบบอยเลอร์ ผลิตบอยเลอร์(boiler) และติดตั้ง บอยเลอร์ ,ขายและให้เช่าบอยเลอร์, ระบบส่งเชื้อเพลิงเข้าบอยเลอร์

ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป ไม่รับตรวจรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงดังนี้ รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง