ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตรายการสำหรับสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ผลิตรายการและออกอากาศสถานีโทรทัศน์ วิทยุ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์บรอดคาสติ้ง (อุปกรณ์ผลิตรายการ) โปรเจคเตอร์ วงจรปิด

บันทึกเทป

สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ภาพโฆษณา