ประเภทธุรกิจ

บริการด้านระบบน้ำให้กับสนามกอล์ฟ

จำหน่ายระบบฉีดน้ำในสนามกอล์ฟ

กล้องวัดระยะ, กล้องระยะสำหรับกอล์ฟ

Deep Cycle Battery : TROJAN DYNO EVEREXCEEDแบตเตอรี่ นิเกิล แคดเมี่ยม, เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้ง SLA,แบตเตอรี่แห้ง VRLA : CSB, MSB, IBT, HBLNi-cd Battery : HBLเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ : PETCHTRACTION BATTERY : GS-YUASA, CEIL, HOPPECKESINGLE CELL BATTERY

ผู้จัดจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้ง เกี่ยวกับ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า, ระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระโชก, ระบบสายดิน,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบควบคุมการเข้าออกประตู, ระบบบริหารการจราจรและตรวจจับความเร็วรถ

รถพลังงานไฟฟ้า

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนามกอร์ฟ/รถกอร์ฟ