ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องผสมสี, ซ่อมบำรุงเครื่องขัดสี

จำหน่ายสีสำหรับผสมเม็ดสีพลาสติก

ผลิตสีสำหรับงานพลาสติก

รับจ้างทำหูถังสี

จำหน่ายเครื่องมือทดสอบสี เครื่องพิมพ์

จำหน่ายสี, อุปกรณ์ทาสี

โรงผลิตเม็ดสีพลาสติก