ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายและรับติดตั้งท่อรางน้ำ

นำเข้าสินค้า-จำหน่าย

จำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

จำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

บัดกรี

บัดกรีโลหะ