ประเภทธุรกิจ

รับสร้างบ้าน ทำเขี่อน ขายชุดบรรเทาสาธารณภัย เรือไฟเบอร์ ถังนำ เครื่องกรองน้ำ ผ้าห่ม ฯลฯ