ประเภทธุรกิจ

ขาย จำหน่าย ปลีก-ส่ง อุปกรณ์การเกษตร ขายส่ง, อุปกรณ์ระบบสปริงเกลอร์, สปริงเกอร์ ดีเยี่ยม, สปริงเกอร์ขายปลีก, ระบบน้ำ, ระบบน้ำครบวงจร, มินิสปริงเกลอร์, mini sprinklers, สปริงเกอร์ คุณภาพดี, สปริงเกอร์ ขายส่ง, สปริงเกอร์ ขายปลีก, ระบบน้ำหยด drippers, เทปน้ำหยด, สปริงเกลอร์ sprinklers, สปริงเกลอร์ pop up

หัวน้ำหยด, ท่อน้ำหยด, ตัวควบคุม, วาวล์ และอุปกรณ์อื่นๆ ระบบฉีดฝอยและระบบฉีดฝอยแบบจุลภาค งระบบชลประทาน คือ ตัวกรอง, วาวล์ควบคุม, วาวล์อากาศ และมาตรวัดน้ำ

จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ , เครื่องยนต์เรือ

พีวีซี ท่อน้ำพลาสติก ท่อน้ำการเกษตร