ประเภทธุรกิจ

flat slider ถาดเลื่อนน้ำขวด, divider ตัวแบ่งกั้นสินค้า, shelf talker, ป้ายราคา, ป้าย hook, ป้ายติดแผ่นชั้น

ออกแบบ, ผลิต ให้คำปรึกษา ฉลากฟิล์ม แคปซิล, ฟิล์มปิดฝาถ้วยน้ำดื่ม, น้ำผลไม้, ฝาซีล, ฉลากสวมขวดน้ำดื่ม, ฉลากสวมขวดน้ำผลไม้ ฯลฯ

ออกแบบ ผลิต ฉลากติดผลไม้สด

ผลิตป้ายแถบตรา ป้ายลาเบล

ขายปลีก-ส่งป้ายแสดงราคาสินค้าทำจากพลาสติกหรือโลหะ