ประเภทธุรกิจ

ลิฟท์ขนส่งสินค้า : ออกแบบและติดตั้ง ลิฟท์ขนส่งสินค้า ลิฟท์ขนส่งสินค้า เราผลิตเองติดตั้งเอง ด้วยความรวดเร็วและความมุ่งมั่นในงานบริการ ออกแบบลิฟท์ตามสภาพหน้างานตั้งแต่ 500-4000 kg.

จำหน่าย พร้อมติดตั้ง อะไหล่ลิฟต์และ บันไดเลื่อน ช่องลิฟต์ ห้องโดยสารลิฟต์

- ผลิต จำหน่าย และติดตั้งลิฟต์ - ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม อาคารและโรงงานโดยใช้ ePanel System - ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับเครื่องจักรและโรงงาน

จำหน่ายอะไหล่ลิฟท์

ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน รอก นำเข้า และจำหน่ายอะไหล่ และ อุปกรณ์ทุกยี่ห้อ

บริการรับซ่อม

รับติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์