ประเภทธุรกิจ

asphalt pavement solutions ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักรถนน งานรับเหมาถนนแอสฟัลท์ครบวงจร เครื่องจักรทำถนน,รับเหมาทำถนน,รับเหมาทำถนนแอสฟัสท์,รับเหมาก่อสร้างงานลาดยาง,ลาดยาง,รถไสถนนให้เช่า,ให้เช่ารถไสถนน  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแบรนด์ระดับโลก bomag speco