ประเภทธุรกิจ

บางแห่งเรียกว่า ห้องส้วมเคลื่อนที่ ยกย้ายได้ บางคนเรียกว่าสุขาสำเร็จรูป หรือสุขาเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นห้องน้ำชั่วคราว สำหรับงานอีเวนท์ ไซต์งานรับเหมาก่อสร้าง ห้องส้วมเคลื่อนที่ ที่เราจำหน่ายมีคุณภาพดี มีความทนทาน มีอะไหล่ครบทุกชิ้น บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ต้องการห้องน้ำสำเร้จรูป ส่งด่วนๆในพื้นที่จังหวัด

บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ตู้สุขาเคลื่อนที่ รถสุขาเคลื่อนที่ ขาย/ให้เช่า ราคาถูก เพราะ สุขาคืออีกปัจจัยสำคัญของการจัดงาน ทุกงาน‼️ สุขาเพียงพอ ผู้มาร่วมงานก็สุขใจ มีความสุขเต็มที่

ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่

ให้เช่าสุขาเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่

รถสุขาเคลื่อนที่ ปรับอากาศ ทั่วประเทศ บริการห้องน้ำสำเร็จรูปและเคลื่อนที่ได้

บริการห้องน้ำเคลื่อนที่

นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ห้องน้ำสำเร็จรูป จากประเทศญีปุ่น

เดอะ โมบิล่า ให้เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่,ห้องน้ำเคลื่อนที่,ส้วมเคลื่อนที่,รถน้ำเคลื่อนที่,ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่,สุขาเคลื่อนที่,เช่าห้่องน้ำสาธารณะ พร้อมกับบริการขาย

บริการรถห้องน้ำเคลื่อนที่, บริการตู้ห้องน้ำ

บริการให้เช่ารถสุขาเคลื่อนที่